NOVICE

Domov » NOVICE

Razpis Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za delitev sredstev za leto 2024

9. 11. 2023
Objavljeno v ,

        V prizadevanju za spodbujanje športa in aktivnega načina življenja je Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji objavila nov javni razpis za dodelitev sredstev. Razpis predstavlja izjemno priložnost za športne…

Preberi več

JAVNI POZIV – JP-OVE-01 – DODELJEVANJE POMOČI V OBLIKI NEPOSREDNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

9. 11. 2023
Objavljeno v ,

Javni poziv JP-OVE-01: Nepovratna sredstva za trajnostne energetske naložbe V zadnjih letih je trajnostna proizvodnja energije postala ključno vprašanje, ki se mu posveča vse več pozornosti. V prizadevanju za spodbujanje naložb v obnovljive vire energije…

Preberi več

Obvestilo SARS-CoV-2

13. 03. 2020
Objavljeno v

Spoštovani, Žal okužbe v naši državi tako strmo naraščajo, da moramo poskrbeti in ustvariti pogoje, da se širjenje okužbe čimprej zajezi! Organizacijo dela ob nastalih razmerah povezanih s koronavirusom prilagajamo tudi mi in zapiramo vrata za…

Preberi več

Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – P7R 2017

10. 10. 2017
Objavljeno v

Slovenski podjetniški sklad razpisuje mikrokredite za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Namen razpisa: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetij za namen financiranja rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj s ciljem ohranjanja…

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

10. 10. 2017
Objavljeno v

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in vseh ravneh…

Preberi več

3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

9. 08. 2017
Objavljeno v

Predmet javnega razpisa: Naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Cilj javnega razpisa: Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom. Upravičene naložbe: Ureditev objektov oz. nakup opreme za namen predelave…

Preberi več

8. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

9. 08. 2017
Objavljeno v

Predmet javnega razpisa: Individualne in  kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Upravičene naložbe: Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, kjer kmetijstvo ni poglavitni vir dohodka, imajo majhno udeležbo na trgu  in  bodo…

Preberi več

Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus 2018

6. 07. 2017
Objavljeno v

Slovenski podjetniški sklad razpisuje garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki povečujejo možnost pridobitve kreditnih sredstev za podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali za podjetja, ki želijo del obstoječih jamstev…

Preberi več

EU projekt, moj PROJEKT 2016

21. 04. 2016
Objavljeno v

SPOROČILO ZA JAVNOST 14.3.2016 EU projekt, moj projekt 2016 Glasujte in se nam pridružite na dogodkih! Ali veste, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega…

Preberi več

URBACT III: Najava razpisa v letu 2016

11. 03. 2016
Objavljeno v

V mesecu marcu 2016 bo URBACT objavil prvi razpis za oblikovanje izvajalskih mrež. Glavni cilj izvajalskih mrež je izboljšanje zmogljivosti evropskih mest na področju upravljanja trajnostnih urbanih politik, predvsem pa krepitev njihove sposobnosti izvajanja celostnih…

Preberi več

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Prvi izziv 2015

12. 02. 2016
Objavljeno v

Namen povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine z namenom izboljšanega dostopa do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve in s tem boljših možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev. Cilj povabila: omogočiti zaposlitev 2.859 brezposelnim…

Preberi več

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016 – 2018

8. 02. 2016
Objavljeno v

Predmet javnega razpisa je izbor koncesionarjev za namen opravljanja storitev vseživljenjske karierne orientacije na območju Ljubljane, Maribora, Celja, Kopra, Novega mesta, Murske Sobote, Velenja, Trbovelj, Kranja, Nove gorice, Sevnice in Ptuja. Trajanje koncesije: določen čas…

Preberi več

INTERREG IVC: Prvi javni razpis

20. 07. 2015
Objavljeno v

S pomočjo kohezijske politike si Evropska unija prizadeva med regijami Evrope zmanjšati razlike v stopnjah razvoja, rasti in kakovosti življenja. V programskem obdobju 2014-2020 se kohezijska politika osredotoča na doseganje ciljev Strategije Evropa 2020 in…

Preberi več

Izboljšanje strokovnega znanja na področju odnosov med delodajalci in delojemalci (VP/2015/004)

11. 05. 2015
Objavljeno v

Splošen cilj razpisa je izboljšati strokovnost in znanje o odnosih med delodajalci in delojemalci, zlasti preko analiziranja in raziskovanja na ravni EU kot tudi v primerjalnih pogojih (prepoznavanje konvergenc in razlik v sistemih odnosov v…

Preberi več

Obveščanje, posvetovanje in sodelovanje predstavnikov podjetij (VP/2015/003)

29. 04. 2015
Objavljeno v

Namen razpisa je financirati aktivnosti usmerjene v razvoj vključevanja delavcev v podjetjih – to pomeni razvoj kakršnegakoli mehanizma, vključno z obveščanjem, posvetovanjem in sodelovanjem, preko katerega lahko predstavniki delavcev uveljavljajo vpliv na odločitve znotraj podjetja…

Preberi več

Podpora socialnemu dialogu (VP/2015/001)

17. 04. 2015
Objavljeno v

Cilj razpisa je spodbujanje socialnega dialoga na medpanožni in sektorski ravni ter razvoj evropskega socialnega dialoga različnih dimenzij izmenjave informacij, posvetovanj, pogajanj in skupnih akcij. Cilji razpisa so tudi ukrepi in pobude v povezavi z…

Preberi več