Erasmus+

Domov » JAVNO RAZPISI – TUJI » Erasmus+

Program Erasmus+  v programskem obdobju 2014 – 2020 podpira ukrepe na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Program ima za sedemletno obdobje proračun v višini 14,774 milijard EUR.

Program je združil sedem programov predhodnega obdobja:

 • Program vseživljenjskega učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius in Grundtvig)
 • Program Mladi v akciji
 • Pet mednarodnih programov sodelovanja (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program sodelovanja z industrijskimi državami)
 • Ukrepi na področju športa

Erasmus + zagotavlja financiranje širokega spektra ukrepov in aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Program nudi študentom, pripravnikom, osebju in prostovoljcem priložnost, da določen čas preživijo v tujini z namenom izboljšanja svojih spretnosti in povečanja možnosti za zaposljivost.  Poleg tega podpira organizacije pri delu v mednarodnih partnerstvih in pri izmenjavi inovativnih praks na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih. Nov ukrep na področju športa podpira temeljne projekte in čezmejne izzive kot so boj proti prirejanju izidov tekem, jemanju prepovedanih snovi, nasilju in rasizmu.

 

Struktura programa

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov

Ukrep podpira:

 • mobilnost učencev (študentov, pripravnikov, mladih in prostovoljcev) in strokovnega osebja v izobraževanju
 • skupne magistrske študijske programe
 • jamstveno shemo posojil za magistrski študij

 

Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

Ukrep podpira:

 • strateška partnerstva
 • koalicije znanja
 • koalicije sektorskih spretnosti
 • krepitev zmogljivosti
 • IT platforme kot so eTwinning, Evropska platforma za izobraževanje odraslih (EPALE) in Evropski portal za mlade

 

Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik

Ukrep podpira:

 •  Znanje na področju izobraževanje, usposabljanja in mladih
 • Bodoče pobude
 • Podpora orodju evropske politike
 • Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami
 • Dialog z deležniki, promocija politike in programa

 

Akcije programa Jean Monnet

Akcije podpirajo:

 • Akademske module, katedre in centre odličnosti
 • Politične debate z akademskim svetom
 • Podpora institucijam in združenjem
 • Študije in konference

 

Šport

Ukrep podpira:

 • partnerska sodelovanja
 • Neprofitne evropske športne dogodke
 • Utrjevanje podlage za oblikovanje politike
 • Dialog z pomembnimi evropskimi deležniki
 • Športne dogodke predsedujoče države

 

ROKI PRIJAV V OBDOBJU 2014 -2020  

2018: Javni razpis Evropske komisije in razpisni roki za leto 2018

 

Kdo lahko sodeluje v programu?

Na splošno morajo biti udeleženci v programu Erasmus+ ustanovljeni v eni izmed 28 držav članic EU. Nekateri ukrepi, predvsem na področju visokega izobraževanja in mladih, so odprti tudi za organizacije iz partnerskih držav. Potrebno je upoštevati tudi posebne pogoje posameznih ukrepov.

Cilje skupine glede na posamezna področja:

 • Visoko izobraževanje: študenti v visokem izobraževanju, učitelji in profesorji, osebje institucij visokega izobraževanja, predavatelji in strokovno osebje v podjetjih;
 • Poklicno izobraževanje in usposabljanje: pripravniki in študenti v poklicnem izobraževanju, strokovno osebje, predavatelji in drugo osebje v organizacijah poklicnega izobraževanja, predavatelji in strokovno osebje v podjetjih;
 • Šolsko izobraževanje: ravnatelji, učitelji in drugo šolsko osebje, otroci v predšolskem izobraževanju, osnovno in srednje izobraževanje;
 • Izobraževanje odraslih: člani organizacij v izobraževanju odraslih, predavatelji, kader in slušatelji v izobraževanju odraslih;
 • Mladi: mladi od 13 – 30 let, mladinski delavci, osebje in člani organizacij, ki so aktivne na področju mladih;
 • Šport: strokovnjaki in prostovoljci na področju športa, športniki in trenerji.

Upravičene države

 • Programske države: EU države članice, Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija
 • Partnerske države: vzhodne partnerske države (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina), južne partnerske države (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija), Zahodni Balkan (Albanija, BiH, Kosovo, Črna gora, Srbija) in ostale države (Rusija)

Za možnosti prijave na razpise programa Erasmus+, kot prijavitelj ali partner v mednarodnem projektu, pokličite 03 620 97 08 ali pošljite e-sporočilo na marjeta@agencija-ave.si.