REFERENCE

Domov » REFERENCE

Delavnice “Razvoj idej”

Mladinski natečaj za inovativne podjetniške ideje v urbanem okolju je projekt v okviru programa Youth in Action. Projekt je zasnovan na odzivu lokalnih okolij partnerstva (Enna- Italija, Vojnik- Slovenija, Gharb- Malta, Chania- Grčija) preko strateške analize stanja, zavedanja problematike zaposlovanja ter informiranju, podpori in spodbujanju konkurenčnosti znanja in potencialu “mikro-ponudbe” v gospodarski strukturi lokalnih proizvodov. Skozi aktivnosti projekta želimo spodbuditi kulturo samozaposlovanja med mladimi, predvsem v obrobnih, podeželskih območjih sodelujočih mest ter izmenjati najboljše prakse v sinergijah in sodelovanju med lokalnimi organi in mladinskimi organizacijami.

 

Preko interaktivnih delavnic bomo spoznavali: kreativnost in ustvarjanje idej, orodja in modele kreativnosti, rabo kreativnosti, vodenje in organiziranje, marketing in komunikacijo, poslovne ideje, poslovni načrti, mednarodno sodelovanje in inovativne rešitve ter sisteme.

 

Najboljše ideje vključenih območij se bodo potegovale za »Evropsko nagrado za kreativnost in inovacije«. Udeleženci bodo oblikovali realen projekt na področju kmetijstva, gospodarstva ali storitev in se s prijavo na tekmovanje registrirali k sodelovanju.

 

Če potrebujete več informacij,  smo vam na voljo na: 03 620 97 06

 

 

youth-in-action
mladi-v-akciji
vojnik

TVU

TVU_logo_brez_letnice1

Teden vseživljenjskega učenja je potekal v mesecu maju in juniju. Sodelovali smo v okviru koordinacije območnega koordinatorja ter izvedli preko 20 individualnih svetovanj za podjetja, organizacije in posameznike.

Z brezplačnimi individualnimi svetovanji nadaljujemo tudi v bodoče, po predhodni najavi. Agencija Ave je sodelovala v Tednu vseživljenjskega učenja v letu 2013 in 2014 z delavnicami na temo svetovanja o sodelovanju v EU projektih in vzpostavitvi mednarodnih sodelovanj.

EKORG

EKORG, simpatična figurica z dolgim noskom, s katerim vohlja, odkriva in opozarja, kaj bi še morali storiti, da bi bilo okolje lepše, čistejše. Leta 2005 je Mestna občina Celje ustanovila EKORGOV KLUB z namenom razvijanja vrednot, oblik ravnanja in odgovornosti osnovošolcev v povezavi z OKOLJEM in EKOLOGIJO. Projekt  spodbujanja otroke v osnovni šoli k odgovornemu ravnanju z okoljem. Člani Ekorgovega kluba s svojim sodelovanjem pri programih, povezanih z varovanjem okolja pridobivajo Eko točke. Te predstavljajo dodatno stimulacijo osnovnošolcem za interesno vključevanje v aktivnosti s področja odgovornega ravnanja z okoljem.  Projekt vodi in usmerja strokovni odbor, ki skrbi za uskladitev   okoljskih vsebin, ki so predmet obravnave v času zbiranja eko točk  s strokovnim odborom in šolskimi koordinatorji. Naborom aktivnosti je iz naslednjih področij: ravnaje z odpadki ( zbiranje odpadnega papirja, sodelovanje v čistilnih akcijah, obravnava problematike   »divjih odlagališč«), skrbništvo nad poslikavo v podhodih, delavnice na temo varovanja biotske raznovrstnosti, varovanje mestnih in  primestnih gozdov, mednarodni šolski projekti (Eko šola, Zdrave šole, Drevo življenja, UNESCO šole), mladinske raziskovalne naloge na teme: ekologija, promet,  prehrane, biologije, kemije. Ves čas izvajanja se spremljajo rezultati, preverjajo podatki in vodijo evidence.

 

V projekt je vključenih 10 osnovnih šol na območju Mestne občine Celje, ki sodelujejo in tekmujejo na več področjih:

  • raziskovalne naloge s področja kemije, biologije, fizike
  • zbiranje starega papirja, odpadnih kartuš
  • čistilne akcije okoli šole
  • delavnice s področja gozdnega ekosistema in biotske raznovrstnosti
  • evidentiranje divjih odlagališč odpadkov.

 

Učenci sodelujejo pri aktivnostih skozi vse leto in zbirajo točke. Ob zaključku šolskega leta prejmejo na zaključni prireditvi priznanja in nagrade.

IMG_5357
EKORG (2)