Y.A.I.E.U.D. (Youth Award Innovative Enterprises in the Urban Development)

Domov » REFERENCE » Y.A.I.E.U.D. (Youth Award Innovative Enterprises in the Urban Development)

 

 

Med 10.  in 13. aprilom 2014 so se v Enni/ Sicilija na mednarodni delavnici srečali mladi potencialni podjetniki. Kaj jim je bilo skupnega? Poleg navdušenja, pozitivne energije, entuziazma, so tekmovali za pridobitev »Nagrade za inovativne mlade podjetnike«. Sodelovali so mladi iz Grčije, Malte, Italije in Slovenije. Slovenijo sta predstavljala mlada potencialna podjetnika Ana Hotko in Klemen Štante z idejo »Razvoja mobilne aplikacije v turizmu«. Dosegla sta zavidljivo 5. mesto in s tem dosegla tudi finančno nagrado.

 

Projekt “Youth award innovative enterprises in the urban development” je del programa YOUTH IN ACTION, proriteta 4.6. Partnership. Vodilni partner projekta je City of Enna (Sicilija) v sodelovanju z Associazione Innova Civitas. V partnerstvi sodelujejo še 3 države: Slovenija, Občina Vojnik, iz Malte Gharb Local Council in iz Grčije Municipality of Chania.

 

IMGP0476

 

Cilj projekta je vključevanje javnih služb pri izvajanju politik in programov za mlade stare med 14 in 30 let pri spobujanju kreativnosti, ustvarjalnosti in podjetništva v uranih naseljih. Aktivnosti, ki se bodo izvajale na lokalnem nivoju bodo promovirale ustanovitev novih mikro in malih podjetij, razvoj novih delovnih mest, ustvarjanje delovnih mest glede na priložnosti lokalnih okolij partnerjev. Vsak partner bo imel nalogo, da skozi program izobraževanja opolnomoči in usposobi 30 mladih udeležencev delavnic za prijavo inovativnih idej na “YOUTH AWARD” natečaj, kjer bo mednarodna projektna ocenjevalna skupina izbrala najboljše ideje in razglasila rezultate v mesecu februarju 2014 v Enni.

Prvo srečanje partnerstva je potekalo v Enni od 13.-16.6.2013 s podpisom Partnerskega sporazuma in uskladitvijo aktivnosti, ki se bodo izvajale do marca 2014.

Občina Vojnik bo natečaj za izbor mladih objavila v mesecu septembru 2013 in oktobra ter novembra z udeleženci razvijala kreativne in inovativne podjetniške ideje.