Razpis Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za delitev sredstev za leto 2024

 

 

 

 

V prizadevanju za spodbujanje športa in aktivnega načina življenja je Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji objavila nov javni razpis za dodelitev sredstev. Razpis predstavlja izjemno priložnost za športne organizacije, ki želijo krepitev svojih dejavnosti ter prispevati k razvoju športne kulture v državi.

Cilji razpisa

Cilj javnega razpisa je finančno podpreti športne organizacije pri izvajanju njihovih programov, projektov in dejavnosti. Fundacija želi spodbuditi raznolikost športnih aktivnosti ter prispevati k razvoju talentov, promociji zdravega načina življenja in gradnji športne infrastrukture.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo različne športne organizacije, vključno s športnimi klubami, društvi, in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju športa. Pogoj za prijavo je skladnost s kriteriji razpisa in predložitev kakovostnega projektnega predloga.

Kategorije financiranja

Razpis zajema več kategorij financiranja, med katerimi so:

  1. Tekmovalne dejavnosti: Podpora športnim dogodkom, tekmovanjem in ligam.
  2. Razvoj mladih talentov: Financiranje programov za identifikacijo in razvoj mladih športnikov.
  3. Športna infrastruktura: Sredstva za gradnjo, obnovo ali posodobitev športnih objektov.
  4. Promocija zdravega načina življenja: Projekti in kampanje za spodbujanje telesne aktivnosti in zdravega življenjskega sloga.

Postopek prijave

Prijavitelji morajo predložiti podroben projektni predlog, ki vključuje opis dejavnosti, finančni načrt in pričakovane rezultate. Vsi potrebni obrazci in navodila so na voljo na uradni spletni strani fundacije.

Rok za prijavo

Prijave so odprte do določenega datuma, zato je pomembno, da se zainteresirane organizacije pravočasno prijavijo. Rok za oddajo prijav je naveden v razpisni dokumentaciji.

Pomen športa za skupnost

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji verjame v moč športa pri gradnji povezanosti v skupnosti ter ustvarjanju zdravega in aktivnega okolja. Javni razpis je priložnost, da športne organizacije uresničijo svoje cilje in prispevajo k razvoju športa v državi.

Za več informacij in podrobnosti o prijavi obiščite uradno spletno stran fundacije.

S skupnimi močmi gradimo bolj športno in zdravo prihodnost!

 

Kontaktirajte me:

 

Luka Korošec

Ave razvoj d.o.o.

Opekarniška cesta 15a

3000 Celje

Tel.: 051-422-149

e-pošta: luka.korosec@ave-razvoj.si

 

 

 

Objavljeno v ,