Inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin

Domov » REFERENCE » Inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin

Zakonodaja nam omogoča ustrezne okvirje za razvoj socialnih storitev in servisov se le ti v Sloveniji razvijajo zelo neenakomerno in ne sledijo potrebam. Država ima pri spodbujanju razvoja premalo moči, saj je storitev pomoči na domu in socialnih servisov v pristojnosti lokalne skupnosti. Glede na potrebe in problematiko, s katero se v sodobnem času srečujejo družine in glede na spremenjene demografske razmere, ki nas opozarjajo na staranje družbe, vidimo veliko priložnost po združitvi dveh ciljev: ustvarjanju novih delovnih mest na področju sociale in na zagotovitev ustrezne ponudbe in izbire socialno varstvenih storitev.

Starejši uporabniki potrebujejo:

prinašanje pripravljenih obrokov, nakup živil, priprava kurjave, manjša hišna opravila, pranje in likanje, vzdrževanje vrta in okolice, čiščenje stanovanja, organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva, pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanje videza…

 

Družina potrebuje

pomoč pri premagovanju posledic različnih kriz, v katerih se znajde celotna družina ali posamezni njeni člani ob različnih življenjskih tragedijah ali kritičnih situacijah.

 

 

Finančno svetovanje

Starejši ljudje so pogosto izpostavljeni zlorabam, še posebej na področju finančnih zadev. Velikokrat podležejo številnim goljufijam, saj imajo na področju financ bistveno premalo znanja. Zato velikokrat opozarjajo na potrebo po izobraževanju ljudi s strani neodvisnih svetovalcev, ki bi posameznika naučili usklajevanje izdatkov z dohodki, spremljanje osebnih financ ter finančnega načrtovanja.

Danes si življenja ne moremo več predstavljati brez finančne pismenosti in informiranega sodelovanja posameznikov v osebnem in gospodarskem življenju. Zato je vedno bolj pomembno, da se finančno opismenjevanje spodbuja na nacionalni ravni in ravni EU. Finančna nepismenost je resen problem za prebivalce držav članic, med katerimi je vedno večja zahteva po osebni odgovornosti za finančno varnost, saj se pod okriljem državnih sistemov socialne varnosti in novih priložnosti na trgu pojavljajo hitre spremembe tudi v finančnem sektorju.

Prav tako je finančna pismenost ključnega pomena za posameznike in gospodinjstva, zaradi hitrih sprememb načina življenja, zaposlovanja ali izgube zaposlitve ali tudi razveze zakonske zveze, vse te spremembe ustvarjajo potrebo po redni prilagoditvi osebnih financ, ki morajo ustrezati novemu okolju, delu in družinskim okoliščinam.  Poleg tega se pričakovana življenjska doba povečuje in dramatično se povečujejo tudi potrebe ljudi po večjem zavedanju o pokojninskem zavarovanju. Finančna pismenost postaja še bolj pomembna na področju zaposlovanja: sprememba delovne kariere potrebuje dobro upravljanje osebnih financ, za lahek prehod in premagovanje vrzeli med dvema delovnima mestoma.

Po podatkih OECD in Zveze potrošnikov RS prebivalci Republike Slovenije v primerjavi z drugimi državami zaostajajo v:

  • izobraženost prebivalstva (Republika Slovenija sodi v skupino z relativno majhnim deležem prebivalstva s končano najmanj štiriletno srednjo šolo),
  • pisni dosežki nižje izobraženih so slabši od dosežkov v drugih državah,
  • Delež starejših nad 50 let ostaja na nižji ravni finančne pismenosti,
  • Razlike med mladimi, ki se redno šolajo in tistimi, ki so končali (opustili) šolanje so večje kot v drugih državah,
  • Vključitev odraslih v vseživljenjsko izobraževanje (katero koli) po končanem šolanju je v RS manjše kot v razvitih državah.