Evropa za državljane

Domov » JAVNO RAZPISI – TUJI » Evropa za državljane

Program Evropa za državljane 2014 – 2020

Program Evropa za državljane za obdobje 2014-2020 je bil sprejet z Uredbo Sveta (EU) št. 390/2014 z dne 14.4.2014. Proračun programa za sedemletno obdobje znaša dobrih 185 mio EUR.

Evropa ima zahtevno agendo z resnimi vprašanji za obdobje naslednjih sedem let. Z odločitvami in politiko, ki so potrebne o vprašanjih od gospodarske rasti, varnosti in o vlogi Evrope v svetu, je sedaj še bolj pomembno kot kadarkoli, da državljani sodelujejo v razpravi in pomagajo oblikovati politiko.

Program ima dva splošna cilja:

 • prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo ter
 • krepiti evropsko državljanstvo in izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije

in dva posebna cilja:

 • spodbujanje razprave, refleksije in mreženja na temo spominjanja ter zgodovine, identitete in namen Unije,
 • spodbujanje demokratične in civilne udeležbe državljanov na ravni Unije z razvijanjem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanje priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Posebna cilja se izvajata z ukrepi na nadnacionalni ravni ali ukrepi z evropsko razsežnostjo.

 

Struktura programa

Program zajema dva sklopa: 

Sklop 1: Evropski spomin

Cilj sklopa je povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije.

Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba

Cilj sklopa je spodbuditi demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni Unije. Sklop 2 se deli na 3 ukrepe:

 

Sodelujoče države

V programu sodeluje vseh 28 držav članic EU ter naslednje države, v kolikor so podpisale memorandum o soglasju s Komisijo:

 • države pristopnice, države kandidatke in potencialne kandidatke
 • države združenja EFTA, podpisnice sporazuma EGP

 

Roki prijave projektov za obdobje 2014 – 2020

Sklop Ukrep Datum
Sklop 1 Evropski spomin 1.3.
Sklop 2 Pobratenje mest 1.3. in 1.9.
Sklop 2 Mreže mest 1.3. in 1.9.
Sklop 2 Projekti civilne družbe 1.3.

 

Prioritete programa v letu 2018

Sklop 1: Evropski zgodovinski spomin

 • Komemoracije velikih zgodovinskih prelomnic v novejši evropski zgodovini:
  • 1918 Konec 1. svetovne vojne – vzpon nacionalnih držav in spodleteli poskusi evropskega sodelovanja in mirnega soobstoja
  • 1938/1939 Začetek 2. svetovne vojne
  • 1948 Začetek hladne vojne
  • 1948 Haaški kongres in združevanje Evrope
  • 1968 Protestna gibanja in gibanja za državljanske pravice, invazija na Češkoslovaško, študentski protesti in antisemitska kampanja na Poljskem
 • Civilna družba in civilno sodelovanje pod totalitarnimi režimi
 • Antisemitizem, proticiganstvo, ksenofobija, homofobija in ostale vrste nestrpnosti: učenje na izkušnjah
 • Demokratični prehod in pristop k Evropski uniji

Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba

 • Razprava na temo prihodnosti Evrope in izzivanje evroskepticizma
 • Spodbujanje solidarnosti v času krize
 • Pospeševanje medkulturnega dialoga in vzajemnega razumevanja ter boj proti stigmatizaciji migrantov in manjšin
 • Evropsko leto kulturne dediščine 2018

 

Za možnost prijave na razpise programa Evropa za državljane, kot prijavitelj ali partner v mednarodnem projektu, pokličite 03 620 97 08 ali pošljite e-sporočilo na marjeta@agencija-ave.si.