Mentorstvo in švedska podjetja

Domov » REFERENCE » Mentorstvo in švedska podjetja

Od 1.12. do 7.12.2013 je v sklopu organizacije projekta mobilnosti potekal ogled dobrih praks s področja mentorstva in mentoriranstva v podjetništvu na Švedskem v mestu Umea. Mentorstva se je udeležilo 6 predstavnikov javnih in zasebnih organizacij in Celja in okolice.

 

EntreprenörCentrum Västerbotten

 

 

EntreprenörCentrum Västerbotten izvaja uspešen program mentorstva mladih podjetnikov. Program vključuje individualen pristop do vsakega potencialnega podjetnika in vzpostavitev mentorstva, kot pomoč v začetnih obdobjih novih podjetij. Pomoč obsega vse nivoje (upravni, administrativni, strateški, razvojni, tehnološki in inovativni vidik) in izvajanje celovitega kakovostnega servisa podjetnikom. Vse storitve (svetovanje, izvajanje izobraževanj, seminarjev, program EntreprenörCentrum Poslovne šole, razvoj podjetja in mentorstvo) nudijo brezplačno za uporabnike. Njihova vloga je usmerjanje podjetij po korakih skozi ves poslovno podjetniški proces. Od ideje, do izdelave poslovnega načrta in stroškovnika, financiranja, pričetka poslovanja do vodenje dobičkonosnega podjetja. Svetujejo tudi osebam, ki se odločijo za nakup podjetja, ocenijo vrednost podjetja in posledice nakupa ter ocenijo priložnosti takšnega nakupa. Poleg tega imajo vzpostavljeno tesno sodelovanje z Univerzo v Umei, ki vključuje tudi sodelovanje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine z samo Univerzo (raziskovalci, študenti), kar omogoča razvoj inovativnosti, oblikovanja novih idej, iskanja priložnosti, kakršnega nismo srečali nikjer drugje.

 

Ung Företagsamhet Västerbotten

 

 

Ung Företagsamhet Västerbotten je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje z namenom uvajanja izobraževanja o podjetništvu v šole ter tako daje otrokom in mladostnikom priložnost, da vadijo in razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti, podjetnost in podjetništvo. Organizacija ima tri koncepte usposabljanja: naša družba, ogled možnosti in UF podjetništvo. Ponudba za učitelje in vodstva šol vključuje usposabljanje, pomoč pri ocenjevanju, izobraževalne seminarje, možnosti štipendiranja in možnosti izmenjav z drugimi državami ter je tako navdih za učitelje in učence. Organizacija je prisotna po vsej Švedski in ima nacionalni urad ter 24 regionalnih združenj. Okoli 100 zaposlenih, ki ima bogato strokovno znanje in izkušnje v podjetništvu, nudi pomoč učiteljem ter učencem. Aktivnosti so financirane z javnimi sredstvi (skladi in fundacije) in iz prispevkov zasebnega sektorja.
Znotraj organizacije deluje dobro organizirana ekipa strokovnjakov iz različnih področij, od vzgojiteljev do pobudnikov in izvajalcev programa. Vsi pa so zavezani k visoki kakovosti izvajanja programov.
V programu sodelujejo mladi podjetniki, ki želijo svoje znanje in izkušnje prenesti na učence. Poudarek je na dveh enako pomembnih področjih – podjetnost in podjetništvo, kar združuje teorijo in prakso na zabaven in navdihujoč način. Organizacija daje šolarjem tako stik z industrijo in podjetništvom.

 

Krenova, Inkubator za podjetnike v okviru kreativnih industrij

 

 

Krenova je prosti vir za kreativne strokovnjake, ki želijo ustanoviti ali voditi svoje podjetje. Glavni viri inkubatorja se delijo na tri različne dele: inkubator, seminarji in program podjetništva. Inkubator nudi kreativnim strokovnjakom pisarniške prostor, opremo in v določenih primerih tudi osebno mentorstvo. Seminarji so izobraževalne narave za kreativne posameznike in podjetja. Hkrati so način vzpostavljanja poslovnih stikov z namenom sodelovanja v prihodnosti. Krenova program podjetništva pa omogoča znanje, potrebno za zagon in razvoj podjetja.

 

Leia Accelerator

 

 

Leia Accelerator je projekt z namenom pospeševanja po spolu enakovrednega podjetništva, ki ga izvaja neprofitna organizacija Magma Västerbotten. Projekt je očitna izbira podjetij, ki želijo rasti in se učiti. Vključijo se lahko podjetniki z vsaj tremi leti izkušenj v podjetjih, ki so vsaj v deležu 50% v lasti žensk. Podjetniki vseh starosti, z različnim ozadjem in iz različnih industrij ustvarjajo in upravljajo podjetniške ideje in na ta način prispevajo k povečani rasti. Accelerator je okolje za sodelovanje, razvoj in rast. Projekt predstavlja stičišče in orodje pospeševanja fleksibilnih konceptov, ki stimulirajo in razvijajo podjetje, hkrati pomaga tako moškim kot ženskam ustanoviti in upravljati podjetje. Člani imajo dostop so izobraževalnih seminarjev, delavnic in mentorstva. Največja prednost je v okolju, ki promovira podjetništvo in sodelovanje.

 

Youth square (“Ungdomstorget”), Municipality Umeå

 

 

Youth square (“Ungdomstorget”) je projekt, ki ga izvaja Občina Umeå od leta 2009 in ima dokazljiv vpliv na lokalno okolje. Namen projekta je prepoznati in izboljšati kakovost storitev za mlade na njihovi poti do študija in zaposlitve. Ciljna skupina so mladi med 18 in 25 letom (v določenih primerih od 16 do 29 let), ki potrebujejo pomoč javne uprave na poti do dosege ekonomske neodvisnosti od državnih subvencij. Eden glavnih dejavnikov uspeha je napredna in kompleksna koordinacija med različnimi oddelki javne uprave. Kader predstavljajo strokovnjaki iz štirih organizacij. Glavni izvajalec projekta pa je “Viva Kompetenscentrum”, organizacija, ki je organizirana v okviru Občine Umeå. Projekt Youth Square združuje znanje in izkušnje različnih delov javne uprave s ciljem izboljšanja učinkovitosti za vsakega mladega, ki potrebuje podporo. V projektu je dejavno 31 strokovnjakov, od tega se jih 28 nahaja na isti lokaciji. Njihov namen je sodelovati v dobro delujočem in koordiniranem timu ter nudenje visoko kakovostnih storitev mladim, ki iščejo pomoč. Osebje je organizirano v različnih ekipah, vsaka se osredotoča na različna vprašanja. Pri tem pa tesno sodelujejo z ostalimi strokovnjaki v okviru svoje skupine.
Skupine se sestajajo na tedenski osnovi. Na sestankih razpravljajo o primerih vsakega posameznika in njegovi potrebi po podpori. Vsak mladi udeleženec mora podati pisno izjavo o strinjanju, da se njegov primer obravnava. Na sestankih sta prisotna tudi psiholog in poklicni terapevt. Ko so prepoznane potrebe po pomoči, projekt ponudi uvodni tečaj. Tekom tečaja se pripravi gradivo za skupno platformo z namenom nudenja ustrezne podpore mlademu udeležencu. Ko se vsi udeleženi partnerji strinjajo z oblikovano platformo, mladi udeleženec vstopi v ustrezne specializirane programe, ki jih izvaja Youth Square.
Projekt sta v obdobju izvajanja od leta 2009 do 2011 ocenila dva akademika iz Oddelka za socialno delo Univerze Umeå. Maja leta 2012 sta predstavila končne rezultate ocenjevanje, ki so pokazali, da je projekt zelo uspešen. Projekt je pritegnil veliko priznanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Dosežke projekta niso prepoznali samo mediji, ampak je tudi več poslancev švedskega parlamenta izrazilo zanimanje za aktivnosti Youth Square.

 

BIC Factory, Inkubator za mlade podjetnike

 

 

Cilj organizacije je odkriti in pomagati mladim, obetajočim podjetnikom, ki želijo v mestu Umeå ustanoviti svojo podjetje. Ponujajo kreativno okolje z udobnimi, sodobnimi in cenovno ugodnimi pisarnami, dostop do ustanovljenih poslovnih mrež, nadaljnje izobraževanje in usmerjanje s strani izkušenih projektnih managerjev, poslovnih svetovalcev in ostalih podjetnikov.
BIC Factory se nahaja v samem osrčju največjega poslovnega centra v Umei. Novoustanovljena podjetja lahko koristijo prostore do 2 leti. Želja inkubatorja je, da svojim varovancem pomagajo »doseči zvezde«. BIC Factory je trajnostni inkubator, kar pomeni da ustvarjajo dobre priložnosti za podjetja v okviru socialnega, ekonomskega in okoljskega poslovnega področja. Od začetka poslovanja v letu 1998 so kreirali delovna mesta za več kot 130 mladih podjetnikov. Skupno 67 podjetij je zrastlo v njihovem kreativnem okolju in večina izmed njih se še vedno močno razvija. BIC Factory je zelo dober primer kako lahko regija uspešno podpira mlade podjetnike. Organizacija se financira s strani Občine Umeå, EU strukturnih sredstev, regije Västerbotten in Umeå Kommunföretag AB, organizacije ki deluje s ciljem kreiranja rasti v mestu Umeå z podpiranjem in razvijanjem lokalne industrije.

 

Uminova Innovation, Inkubator Univerze Umea

 

 

Uminova Innovation AB prispeva k komercializaciji podjetniških idej. Ponujajo strukturirane procese in osebno podporo, omrežja in kreativno okolje. Osredotoča se na podjetniške ideje raziskovalcev, zaposlenih in študentov na univerzi in bolnišnici Umeå in na inovativne ideje podjetij v regiji. Njihovo delo je veliko več kot sama podjetniška inkubacija. Izvajajo projekte za krepitev mesta Umeå in regije Västerbotten v smislu regije znanosti življenja (Biotech Umea) in regije informacijske tehnologije (InfoTech Umea). V primerjavi z ostalimi inkubatorji sledijo podjetnike in podjetniške ideje dlje časa, s tem pa pripomorejo k varnejšemu procesu od ideje do uspešnega podjetja. V okviru inkubatorja delujejo: pisarna inovacij (Innovation office), Enterprise Europe Network, InfoTech Umeå ,Biotech Umeå in Umeå Biotech Incubator (UBI).