PONUDBA

Domov » PONUDBA

Osredotočamo se na naše stranke in njihove najbolj kritične ovire in priložnosti. Svetujemo pri izdelavi strategij podjetja, marketingu, tehnološkem procesu, odnosih v podjetju in odnosu do družbenega okolja. Smo presojevalec odličnosti podjetij po modelu EFQM - European Fund of Quality Management.

shutterstock_11385646-1024x682

Prijava na razpise

Nudimo celovito pomoč pri prijavi na javne razpise, ki vključuje:

 • redno obveščanje o odprtih javnih razpisih,
 • iskanje primernega razpisa za vašo idejo,
 • predstavitev določenih razpisov,
 • pomoč in svetovanje pri prijavi,
 • pomoč pri oblikovanju mednarodnega partnerstva,
 • izdelava vloge in vseh dokumentov za prijavo,
 • sodelovanje pri sami izvedbi projekta,
 • koordinacija, diseminacija, evalvacija in poročanje.

Izdelava investicijske dokumentacije

Investorjem, ki znotraj svojih organizacij nimajo zadostnih kadrovskih virov, nudimo celovito ponudbo upravljanja projektov, od njegove zasnove do samega zaključka projekta. To so zahtevnejši projekti investicijskega, podjetniškega ali javnega značaja (EU projekti, strategije, organizacijski modeli,..). Prilagajamo se potrebam naročnika in po potrebi vključimo tudi zunanje strokovnjake. Pogodbeno razmerje sklenemo za posamezno nalogo ali za celotno trajanje projekta. Za investitorje izdelujemo tudi vse vrste investicijske dokumentacije:

 • dokument identifikacije investicijskega projekta - DI-IP,
 • predinvesticijsjko zasnovo - PIZ,
 • investicijsko zasnovo - IZ,
 • investicijski program - IP,
 • študije izvedljivosti - ŠI,
 • poročilo o izvajanju in - PI,
 • poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov.

Internacionalizacija poslovanje podjetij

Slovenija je majhen gospodarski prostor, pa vendar bogat s podjetji, ki so prestopila domače meje in se uspešno spopadajo tako z evropsko kot svetovno konkurenco. Vedno hitrejše spremembe okolja, hiter tehnološki razvoj in spremenjena struktura trgov ter naraščajoča konkurenca sili podjetja v nenehno prilagajanje novim razmeram. Že nekaj časa velja, da je internacionalizacija za večino malih in srednje velikih podjetij nujna za preživetje. Internacionalizacija je dinamičen in večdimenzionalni proces, preko katerega podjetje povečuje prisotnost na mednarodnem trgu. Pri tem pa lahko naletimo na veliko ovir, ki se ne pojavljajo samo v začetni fazi, ampak v vseh njenih stopnjah. Naša storitev obsega:

 • Strategije trženja proizvoda, storitve ali investicije
 • Strateški načrti internacionalizacije poslovanja podjetij
 • Raziskave tujih trgov
 • Priložnosti investiranje v tujini – tuje investicije
 • Obveščanje o poslovnih priložnostih v tujini
 • Svetovanje glede uvoza v oz. izvoza iz tretjih držav in carinskih postopkov

Izobraževanje

Dejavnost vzgoje in izobraževanja se dotika skoraj vsake slovenske družine, kjer so otroci, ki hodijo v vrtec ali šolo, odrasli, ki se strokovno izpopolnjujejo ali usposabljajo za življenje in delo, ali starejši odrasli, ki so morda vključeni v univerzo za tretje življenjsko obdobje. Glede na potrebe vašega podjetja vam pripravimo in izvedemo izobraževanje za zaposlene po vaši meri. Izobraževanje odraslih ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo in ga odlikujeta velika programska in institucionalna pestrost. Je sistem, v katerem so poleg tradicionalnih in formaliziranih oblik izobraževanja, ki vodijo v pridobitev izobrazbe, tudi enostavnejše neformalne in nove oblike učenja ter izobraževanja odraslih. Formalno izobraževanje omogoča pridobitev javno veljavne izobrazbe, poklicne kvalifikacije ali javno veljavne listine, neformalno izobraževanje pa je namenjeno pridobivanju, obnavljanju, razširjanju, posodabljanju in poglabljanju znanja, vendar se ne dokazuje z javno veljavno listino. Izobraževanja in delavnice so iz naslednjih vsebin:

 • Podjetništvo
 • Finančna pismenost
 • Učinkovita komunikacija
 • Razvoj in rast podjetij
 • Inovacije v podjetju