COSME

COSME je program EU za konkurenčnost podjetij ter malih in srednje velikih podjetij (MSP) za obdobje od 2014 -2020 in načrtovanim proračunom v višini 2,3 bilijonov EUR. Program podpira MSP na štirih področjih:

 • Izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za MSP v obliki dolžniških in lastniških instrumentov
 • Izboljšanje dostopa do trgov
 • Izboljšanje okvirnih pogojev za konkurenčnost in trajnost evropskih podjetij
 • Podpiranje podjetništva in podjetniške kulture

 

Boljši dostop do finančnih sredstev za MSP

COSME bo olajšal in izboljšal dostop preko dveh različnih finančnih instrumentov:

 1. Garancije za posojila

Program financira garancije in indirektne garancije finančnih posrednikov (banke, leasing podjetja ipd.), z namenom zagotavljanja posojil in finančnih leasingov v večjem obsegu za MSP. Instrument zajema tudi listinjenje dolžniških finančnih portfeljev MSP. Zaradi delitve tveganja lahko finančni posredniki širijo obseg MSP, ki jih lahko financirajo, kar omogoča dostop do dolžniških sredstev za mnoge MSP, ki drugače ne bi mogla zbrati sredstva, ki jih potrebujejo.

 1. Lastniški instrumenti za rast

COSME investira tudi v sredstva, ki zagotavljajo tvegani in mezzanine kapital za namen širitve in rasti MSP, zlasti tista, ki poslujejo na tujih trgih.

 

Dostop do trgov

Vsa podjetja imajo dostop do storitev omrežja Enterprise Europe Network  in lahko kadarkoli koristijo storitve lokalnih partnerjev v svoji državi. Mreža preko 600 organizacij iz 54 držav lahko doseže več kot 2 milijona MSP. Storitve obsegajo:

 • Obveščanje o evropski zakonodaji in vključevanje v evropske programe (Horizon 2020, regionalni skladi),
 • Pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev v tujini (EU ali izven),
 • Svetovanje glede dostopa do finančnih sredstev,
 • Podpora inovacijam in prenosu tehnologije,
 • Pridobivanje mnenja MSP glede evropske zakonodaje.

COSME financira tudi tehnično podporo IPR SME za Kitajsko, ASEAN in Mercosur, ki pomaga evropskim MSP v zadevah pravic intelektualne lastnine v teh državah ter Center za industrijsko sodelovanje EU –Japonska.

 

Podpiranje podjetništva

Podjetniki in nova podjetja so ključno gonilo evropske rasti in konkurenčnosti. Spodbujanje podjetništva in podjetniške kulture je zato eden izmed štirih glavnih ciljev programa COSME. Akcijski načrt za podjetništvo 2020 je odločen klic po skupnih akcijah na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Iniciative zajemajo tri glavna izboljšanja:

 • Podjetniško izobraževanje podpira izmenjave in najboljše prakse na področju podjetniškega izobraževanja v EU.
 • Izboljšuje poslovno okolje, v katerem lahko podjetniki rastejo in uspevajo skupaj z izboljšanjem pravnega in fiskalnega okolja bodo strokovnjaki razvili tudi priporočila o najboljši podpori za podjetje skozi njihov življenjski cikel. Na voljo bo posebna podpora za spletna podjetja.
 • Vzorniki in sodelovanje s posebnimi skupinami– mladi, ženske in starejši podjetniki bodo lahko koristili storitve kot so mentorstvo ali ostale prilagojene programe.

V sklopu tega že potekajo aktivnosti Evropske mreže mentorjev podjetnic, ki zagotavlja svetovanje in podporo ženskemu podjetništvu v začetni fazi in program Erasmus za mlade podjetnike , ki pomaga novim podjetnikom (ni nujno, da so mladi po letih, ampak glede na starost njihovega podjetja) z nudenjem priložnosti učenja od izkušenih podjetnikov v tuji državi.

 

Ugodnejši pogoji za ustanavljanje in rast podjetij

Zajema:

 • Zmanjšanje upravnih in regulatornih obremenitev
 • Identificiranje in izmenjava najboljših praks med državnimi upravami z namenom izboljšanja politik na področju MSP
 • Analitična orodja za boljšo politiko
 • Sektorske aktivnosti kot je turizem

 

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si