JAVNI POZIV – JP-OVE-01 – DODELJEVANJE POMOČI V OBLIKI NEPOSREDNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

Javni poziv JP-OVE-01: Nepovratna sredstva za trajnostne energetske naložbe

V zadnjih letih je trajnostna proizvodnja energije postala ključno vprašanje, ki se mu posveča vse več pozornosti. V prizadevanju za spodbujanje naložb v obnovljive vire energije ter spodbujanje trajnostnega razvoja, je bil objavljen javni poziv JP-OVE-01.

Cilj poziva

Javni poziv JP-OVE-01 je namenjen dodeljevanju neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije. Poseben poudarek je na proizvodnji električne energije in toplote ter na hranilnikih električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Kdo se lahko prijavi?

Poziv je odprt za podjetja ter organizacije , ki se ukvarjajo s trajnostno energetiko ter želijo vlagati v inovativne rešitve za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

Kriteriji za prijavo

Prijavitelji morajo predložiti podrobne načrte investicij, ki vključujejo uporabo obnovljivih virov energije ter strategije za povečanje energetske učinkovitosti. Posebna pozornost bo namenjena projektom, ki so inovativni in prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Razdelitev sredstev

Skupna višina sredstev, ki so na voljo v okviru tega poziva, je navedena v uradnem dokumentu. Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi strokovne komisije, ki bo upoštevala kakovost projektov, inovativnost ter trajnostni vpliv na okolje.

Rok za prijavo

Prijave na Javni poziv JP-OVE-01 so odprte do določenega datuma. Prijavitelji morajo spoštovati navedene roke in predložiti vse potrebne dokumente za uspešno prijavo.

Zaključek

Javni poziv JP-OVE-01 predstavlja priložnost za posameznike in organizacije, ki si prizadevajo za trajnostno prihodnost. S spodbujanjem naložb v obnovljive vire energije želi javni poziv prispevati k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv ter spodbuditi inovativne rešitve na področju trajnostne energetike.

Prijavitelji so vabljeni, da se seznanijo z vsemi pogoji poziva ter predložijo svoje inovativne projekte za pridobitev nepovratnih sredstev. S tem korakom bomo skupaj gradili bolj trajnostno in zeleno prihodnost.

 

VIR: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023010900019/javni-poziv-jp-ove-01-za-dodeljevanje-pomoci-v-obliki-neposrednih-nepovratnih-sredstev-za-investicije-v-nove-proizvodne-naprave-iz-obnovljivih-virov-energije-za-proizvodnjo-elektricne-energije-in-toplote-ter-za-hranilnike-elektricne-energije-in-toplote-v-kombinaciji-s-proizvodnjo-energije-st–izhod-491-1146-ob-327623

 

 

Kontaktirajte me:

 

Luka Korošec

Ave razvoj d.o.o.

Opekarniška cesta 15a

3000 Celje

Tel.: 051-422-149

e-pošta: luka.korosec@ave-razvoj.si

Objavljeno v ,