Svetovanje in razvoj

Razpis Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za delitev sredstev za leto 2024

9. 11. 2023
Objavljeno v ,

        V prizadevanju za spodbujanje športa in aktivnega načina življenja je Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji objavila nov javni razpis za dodelitev sredstev. Razpis predstavlja izjemno priložnost za športne…

Preberi več

JAVNI POZIV – JP-OVE-01 – DODELJEVANJE POMOČI V OBLIKI NEPOSREDNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

9. 11. 2023
Objavljeno v ,

Javni poziv JP-OVE-01: Nepovratna sredstva za trajnostne energetske naložbe V zadnjih letih je trajnostna proizvodnja energije postala ključno vprašanje, ki se mu posveča vse več pozornosti. V prizadevanju za spodbujanje naložb v obnovljive vire energije…

Preberi več

Obvestilo SARS-CoV-2

13. 03. 2020
Objavljeno v

Spoštovani, Žal okužbe v naši državi tako strmo naraščajo, da moramo poskrbeti in ustvariti pogoje, da se širjenje okužbe čimprej zajezi! Organizacijo dela ob nastalih razmerah povezanih s koronavirusom prilagajamo tudi mi in zapiramo vrata za…

Preberi več

Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – P7R 2017

10. 10. 2017
Objavljeno v

Slovenski podjetniški sklad razpisuje mikrokredite za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Namen razpisa: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetij za namen financiranja rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj s ciljem ohranjanja…

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

10. 10. 2017
Objavljeno v

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in vseh ravneh…

Preberi več

3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

9. 08. 2017
Objavljeno v

Predmet javnega razpisa: Naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Cilj javnega razpisa: Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom. Upravičene naložbe: Ureditev objektov oz. nakup opreme za namen predelave…

Preberi več

8. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

9. 08. 2017
Objavljeno v

Predmet javnega razpisa: Individualne in  kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Upravičene naložbe: Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, kjer kmetijstvo ni poglavitni vir dohodka, imajo majhno udeležbo na trgu  in  bodo…

Preberi več

Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus 2018

6. 07. 2017
Objavljeno v

Slovenski podjetniški sklad razpisuje garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki povečujejo možnost pridobitve kreditnih sredstev za podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali za podjetja, ki želijo del obstoječih jamstev…

Preberi več