JAVNI RAZPISI

Domov » JAVNI RAZPISI

RazpisRazpisovalecRok
Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstvaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo5.3.2018
Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – P7R 2017Slovenski podjetniški sklad1.10.2018
Javni razpis garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus 2018Slovenski podjetniški sklad15.10.2018

Razpis Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za delitev sredstev za leto 2024

9. 11. 2023
Objavljeno v ,

        V prizadevanju za spodbujanje športa in aktivnega načina življenja je Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji objavila nov javni razpis za dodelitev sredstev. Razpis predstavlja izjemno priložnost za športne…

Preberi več

JAVNI POZIV – JP-OVE-01 – DODELJEVANJE POMOČI V OBLIKI NEPOSREDNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

9. 11. 2023
Objavljeno v ,

Javni poziv JP-OVE-01: Nepovratna sredstva za trajnostne energetske naložbe V zadnjih letih je trajnostna proizvodnja energije postala ključno vprašanje, ki se mu posveča vse več pozornosti. V prizadevanju za spodbujanje naložb v obnovljive vire energije…

Preberi več

Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – P7R 2017

10. 10. 2017
Objavljeno v

Slovenski podjetniški sklad razpisuje mikrokredite za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Namen razpisa: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetij za namen financiranja rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj s ciljem ohranjanja…

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

10. 10. 2017
Objavljeno v

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in vseh ravneh…

Preberi več

3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

9. 08. 2017
Objavljeno v

Predmet javnega razpisa: Naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Cilj javnega razpisa: Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom. Upravičene naložbe: Ureditev objektov oz. nakup opreme za namen predelave…

Preberi več

8. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

9. 08. 2017
Objavljeno v

Predmet javnega razpisa: Individualne in  kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Upravičene naložbe: Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, kjer kmetijstvo ni poglavitni vir dohodka, imajo majhno udeležbo na trgu  in  bodo…

Preberi več

Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus 2018

6. 07. 2017
Objavljeno v

Slovenski podjetniški sklad razpisuje garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki povečujejo možnost pridobitve kreditnih sredstev za podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali za podjetja, ki želijo del obstoječih jamstev…

Preberi več

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Prvi izziv 2015

12. 02. 2016
Objavljeno v

Namen povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine z namenom izboljšanega dostopa do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve in s tem boljših možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev. Cilj povabila: omogočiti zaposlitev 2.859 brezposelnim…

Preberi več