Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016 – 2018

Predmet javnega razpisa je izbor koncesionarjev za namen opravljanja storitev vseživljenjske karierne orientacije na območju Ljubljane, Maribora, Celja, Kopra, Novega mesta, Murske Sobote, Velenja, Trbovelj, Kranja, Nove gorice, Sevnice in Ptuja.

Trajanje koncesije: določen čas največ treh let za obdobje od 2016 do 2018 in možnostjo podaljšanja največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.

Uporabniki storitev: brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena

Vsebina delavnic: aktivnosti Učenja veščin vodenja kariere (delavnice tipa C in D) kot sledi:
– Kariera po petdesetem (C1)
– Učinkovit nastop na trgu dela (C2)
– Svetovalnica (D)

Namen delavnic: pridobivanje spretnosti glede spoznavanja posameznikovih interesov in kompetenc, prepoznavanje možnosti v okolju ter učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev.

Upravičeni prijavitelji:
Domači ali tuji pravni subjekti v RS, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti 78.100, 78.300 ali 85.590 Standardne klasifikacije dejavnosti oz. podružnica tuje pravne osebe za opravljanje naštetih dejavnosti in vpisana v register v RS. Lahko so tudi konfederacije ali zveze sindikatov ter združenja delodajalcev. Prijavitelji morajo izpolnjevati tako splošne kot minimalne pogoje ter posebne zahteve razpisa.

Financiranje in način določitve cene:
Maksimalna vrednost storitve na delavnico glede na tip delavnice za 12 – 15 vključenih oseb znaša:
– največ 713,00 EUR za delavnico tipa C1
– največ 784,00 EUR za delavnico tipa C2
– največ 2.163,00 EUR za delavnico tipa D
Vrednost posamezne delavnice zajema ceno dela, prostorov in materialnih stroškov z DDV.

Rok prijave: 29.02.2016

Razpisovalec sredstev: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v