URBACT III: Najava razpisa v letu 2016

V mesecu marcu 2016 bo URBACT objavil prvi razpis za oblikovanje izvajalskih mrež.

Glavni cilj izvajalskih mrež je izboljšanje zmogljivosti evropskih mest na področju upravljanja trajnostnih urbanih politik, predvsem pa krepitev njihove sposobnosti izvajanja celostnih strategij trajnostnega razvoja. Razpis se bo tako osredotočil na mesta iz 28 držav članic EU, Norveške in Švice, ki že imajo celostne urbane strategije oz. akcijske načrte obravnave specifičnih izzivov in za izvajanje katerih imajo zagotovljena sredstva.

Z sodelovanjem v URBACT izvajalskih mrežah bodo mesta imela priložnost sodelovanja z ostalimi mesti v mreži in priložnost krepitev politik, ki imajo prednost. Najsi bo to  v povezavi z gospodarskim razvojem, urbanistično prenovo, stanovanji, mobilnostjo, socialno vključenostjo, energetsko učinkovitostjo, nizkoogljičnim urbanim okoljem in podobne teme.

Delavnica v Bruslju

Dne 23.3.2016 bo v Bruslju potekala delavnica, na kateri bo predstavljen javni razpis. Udeleženci delavnice bodo prejeli vse potrebne informacije o upravičencih in na kakšen način lahko sodelujejo. Dogodek bo potekal v konferenčnem centru Albert Borschette med 15. in 17. uro. Po delavnici bodo člani sekretariata na voljo za dodatna vprašanja še do 18:30 ure.

Na dogodek se lahko prijavite TUKAJ

Delavnica v Sloveniji

Razpis bo predstavljen tudi na dogodku Evropski viri financiranja za mesta, ki bo potekal dne 24.3.2016 v Poligonu v Ljubljani. Dogodek je namenjen mestom in drugim zainteresiranim, ki se ukvarjajo z urbanim razvojem. Udeležba na dogodku je brezplačna.

 Na dogodek se lahko prijavite TUKAJ 

Objavljeno v