FIWARE pospeševalnik

Domov » JAVNO RAZPISI – TUJI » FIWARE pospeševalnik

V sredini septembra 2014 je zaživel FIWARE program Evropske komisije, katerega namen je pomagati podjetnikom, da ujamejo priložnosti novega vala digitalizacije v različnih sektorjih. Program ustvarja trajnostni, globalni in odprt ekosistem odprtih inovacij, v katerem podjetniki, domene in ponudniki tehnologije zadovoljujejo svoje potrebe.

Proračun programa znaša 80 milijonov EUR, ki bo razdeljen na osnovi javnih razpisov, namenjenih spletnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) in start-up podjetjem.

 

Sektorji

  • pametna mesta
  • e-Zdravje
  • promet
  • energija in okolje
  • kmetijsko-živilski
  • mediji in vsebina
  • predelava in logistika
  • družba in izobraževanje

 

FIWARE tehnologija

Nove ali obstoječe aplikacije morajo uporabiti FIWARE tehnologijo, ki je inovativna, odprta tehnologija v oblaku za namen stroškovno učinkovitega kreiranja in dobave spletnih aplikacij in storitev prihodnosti.

 

FIWARE pospeševalniki

CEED Tech: Podpira mlada podjetja pri razvoju proizvodov, ki so sposobni preživeti, se hitro lansirajo na trg in uspešno pridobijo kapital. Dobrodošli so projekti s področja obdelave podatkov, storitev v oblaku, analitike, transakcijske tehnologije, Fintech in e-trgovanje, B2B tehnologije in varovanje.

Sektor: pametna mesta, energija in okolje, mediji in vsebina, predelava in logistika

Razpis: drugi razpis bo predvidoma objavljen julija 2015 z rokom v oktobru 2015

Upravičenci: MSP in spletna podjetja

Višina sredstev: od 30.000 do 250.000 EUR

 

Rok:

 

EuropeanPioneers: Namen je povečati število spletnih podjetnikov na področju medijev, predvsem za izvajanje uspešnih najsodobnejših poslov s tega področja. Projekt je osredotočen na kreativne ideje, ki imajo potencial izkoriščanja najnovejše tehnologije, ki jo zagotavljata FIWARE in FI-CONTENT za razvoj programskih aplikacij, ki plemenitijo področje poslovanja medijev in izboljšujejo njihovo uporabo za končne odjemalce, pa tudi dobavitelje.

Sektor: pametna mesta, mediji in vsebina, družba in izobraževanje

Proračun:  4,56 milijonov EUR

Upravičenci: spletna podjetja

Višina sredstev: od 60.000 do 260.000 EUR

 

Rok:

FI-C3: Cilj je spodbuditi projekte MSP-jev in spletnih podjetij v povezavi z inovativnimi proizvodi/storitvami na treh področjih: pametna območja (pametni vodiči, pametne platforme, pametne storitve …), mediji in vsebina (multimedijska nadgrajena resničnost, naprave za transmedije/kombinirane medije, video igrice …) in varstvo ter dobro počutje (pametni dom, notranji položaj, personalizirani povezavi mediji …). Projekti bodo ocenjeni na osnovi poslovne ideje, ekipe, statusa in potenciala projektne ideje.

Sektor: pametna mesta, e-zdravje, mediji in vsebina

Upravičenci: MSP in spletna podjetja

Višina sredstev: od 50.000 do 150.000 EUR

 

Rok:

 

frontierCities: Pospeševalnik bo podprl razvoj in uvajanje pametnih rešitev za mobilnost v mestih. Cilj je evropskim mestom zagotoviti koristi pametnih rešitev, ki povečujejo mobilnost in kakovost življenja. Projekti obravnavajo domene pametnih mest in pametne mobilnosti. Prijava na razpis poteka v dveh stopnjah.

Sektor: pametna mesta, promet

Proračun: 3,92 milijonov EUR

Upravičenci: MSP in spletna podjetja

Višina sredstev: od 50.000 do 150.000 EUR

 

Rok:

 

 

IMPACT: Pospeševalnik podpira projekte, ki se osredotočajo na mobilne tehnologije, to je mobilne aplikacije ali poslovni modeli na osnovi mobilnosti na področju  komunikacij , družbe, video, mediji in oglaševanje, oblikovanje, izobraževanje, zabava, e-trgovanje, zunanje naprave, vsebina, TV, infrastruktura, varnost, produktivnost, finance, pametna mesta in socialna omrežja.

Sektor: pametna mesta, mediji in vsebina, družba in izobraževanje

Proračun: 6,4 milijonov EUR

Upravičenci: MSP in spletna podjetja

Višina sredstev: do 100.000 EUR

 

Rok:

INCENSe: Cilj je pospeševanje inovacij in zaposlovanje visokotehnološkega kadra v evropskem sektorju energije preko razvoja čezmejnih iniciativ po vsej Evropi. Program bo podprl MSP-je in spletne podjetnike pri razvoju inovativne tehnologije, ki temeljijo na internetu, v sektorju čistih tehnologij z osredotočenostjo na: pametna omrežja, IKT, rešitve avtomatizacije,   energetska učinkovitost, energetske zaloge ipd.

Sektor: pametna mesta, energija in okolje

Proračun:  6,2 milijonov EUR

Upravičenci: MSP, spletna podjetja in start-upi

Višina sredstev: do 150.000 EUR

 

Rok:

SOUL-FI: Podpira razvoj spletnih inovativnih rešitev, ki izkoriščajo prednosti sprotnih informacij, odprtih in množičnih podatkov za pametnejše življenje evropskih državljanov. Teme so kakovost življenja, mobilnost, učinkovitost virov in turizem.  Program je odprt za ideje, osnovane na FIWARE tehnologiji, ki naredijo najboljše kar nudi “Internet stvari”. Prijava na razpis je dvostopenjska. V prvi fazi se preveri koncept ideje/poslovnega načrta. 2. faza je namenjena razvoju storitve oz. aplikacije.

Sektor: pametna mesta, promet, energija in okolje, družba in izobraževanje

Proračun: 5 milijonov EUR

Upravičenci: MSP

Višina sredstev: 10.000 EUR v fazi 1 in do 75.000 EUR v fazi 2

 

Rok:

 

SpeedUP!: Zagotavlja specifično inovativno koordinacijo in inovativne podporne aktivnosti ekipam, ki razvijajo inovativne storitve na področju kmetijskega poslovanja, pametnih mest in čistih tehnologij.

Sektor: pametna mesta, energija in okolje, kmetijsko-živilski

Proračun: 5,5 milijonov EUR

Upravičenci: MSP in ekipe spletnih podjetnikov

Višina sredstev: do 50.000 EUR

 

Rok:

FI-ADOPT: Podpira MSP in spletne podjetnike pri razvoju spletnih aplikacij, ki uporabljajo FIWARE tehnologijo.  Pospeševalnik bo ustvaril tehnološki in poslovni ekosistem, v katerem bodo MSP in spletni podjetniki prejeli podporo za razvoj visoko inovativnih aplikacij za izobraževanje in usposabljanje podjetnikov in državljanov,  oblikovanje zdravega vedenja in namene za socialno integracijo.

Sektor: eZdravje, družba in izobraževanje

Proračun: 4,24 milijonov EUR

Upravičenci: MSP in spletna podjetja

Višina sredstev: od 50.000 do 150.000 EUR

 

Rok:

Finodex: projekti s pomočjo FIWARE tehnologije in ponovne uporabe odprtih podatkov spodbujajo kreiranje inovativnih IKT storitev in proizvodov (programska in/ali strojna oprema)  za trg v različnih sektorjih (okolje, zdravje, promet, finance). Prijavijo se lahko MSP-ji, posamezniki in skupine posameznikov, ki imajo največ štiri člane.

Sektor: e-Zdravje, promet, energija in okolje

Proračun: 4,64 milijonov EUR

Upravičenci: MSP in spletna podjetja

Višina sredstev: od 10.000 do 170.000 EUR

 

Rok:

FICHe: Pospeševanje razvoja inovativnih aplikacij na področju eZdravja, ki gradijo na FIWARE tehnologiji.

Sektor: eZdravje

Upravičenci: MSP in start-upi

Proračun: 6,24 milijonov EUR

Višina sredstev: do 217.000 EUR v treh fazah

 

Rok:

Finish: Cilj je pospešiti razvoj in delovanje inteligentnih programskih aplikacij za dobavne verige hitro pokvarljivega blaga kot sta hrana in cvetovi. Projekti obravnavajo domene ko so verige prehrane, cvetje, sadje in zelenjava ter logistika. Projekti bodo ocenjeni na osnovi poslovnega potenciala, tehnološke odličnosti in pospeševanja.

Sektor: promet, kmetijsko-živilski, predelava in logistika

Proračun: 4,88 milijonov EUR

Upravičenci: MSP, start-upi, spletna podjetja

Višina sredstev: do 150.000 EUR

 

Rok:

 

FRACTALS: Podpira skupnost inovativnih MSP in spletnih podjetij s področja informativno komunikacijske tehnologije, ki razvijajo aplikacije na osnovi FIWARE tehnologije z visokim tržnim potencialom za potrebe kmetijskega sektorja. Razpis je odprt za vsa evropska MSP in spletna podjetja, dodatno se bo osredotočil na t.i. območje »belih lis« (Balkan, Jugovzhodna Evropa).

Sektor: kmetijsko-živilski

Proračun: 5,5 milijonov EUR

Upravičenci: MSP, spletna podjetja

Višina sredstev: od 50.000 do 150.000 EUR

 

Rok:

SmartAgriFood: Kmetovalcem in proizvajalcem kmetijskih proizvodov po vsej Evropi zagotavlja IKT produkte (storitve in aplikacije), ki so pripravljene za takojšnjo uporabo preko odprtih in lahko dostopnih spletnih tržnic. Projekti morajo obravnavati enega ali več izmed treh pod-sektorjev (poljedelstvo velika obsega, vrtnarstvo, živinoreja) in razviti pametne rešitve za specifična kmetijska opravila ali aktivnosti upravljanja kmetije.

Sektor: kmetijsko-živilski

Proračun: 4 milijone EUR (1. razpis), dodatno 1,5 milijonov EUR za namen svetovanja in podpore uspešnim podjetjem

Upravičenci: MSP

Višina sredstev: do 100.000 EUR v treh fazah

 

Rok:

 

CreatiFi: Glavni namen je premostiti vrzel v inovacijah med evropskimi kreativnimi industrijami in ostalimi regijami sveta, medtem pa povečati izredne prednosti Evrope glede njene kulturne raznolikosti, ki definira njen kreativni rezultat. Pospeševalnik podpira razvoj novih aplikacij, ki izkoriščajo tehnologije prihodnosti interneta za namen kreativnih industrij.

Sektor: mediji in vsebina

Proračun: 4 milijone EUR

Upravičenci: MSP in spletna podjetja, IKT razvijalci

Višina sredstev: do 150.000 EUR

 

Rok:

FABulous: Cilj je podpreti ekosistem inovacij in spletnega podjetništva na področju 3D tiska v Evropi ter združiti FI sredstva, infrastrukturo in investitorje z inovatorji in podjetniki na področju načrtovanja proizvodnje, logistike in storitev na podlagi konceptov z namenom vzpostavitve evropske mreže Manufacturing Innovation Labs.

Sektor: mediji in vsebina,  predelava in logistika

Proračun: 5,44 milijone EUR

Upravičenci:  MSP dejavna na področju IKT, že ustanovljena in nastajajoča spletna podjetja in start-upi

Višina sredstev: od 50.000 do 250.000 EUR

Rok:

 

Upravičene države

Pravne osebe iz 28 držav članic EU in pridružene članice programa FP7 (Albanija, Bosna in Hercegovina, Ferski otoki, Makedonija, Islandija, Izrael, Lihtenštajn, Moldavija, Črna gora, Norveška, Srbija, Švica in Turčija).

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si