Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Prvi izziv 2015

Namen povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine z namenom izboljšanega dostopa do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve in s tem boljših možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev.

Cilj povabila: omogočiti zaposlitev 2.859 brezposelnim osebam iz ciljne skupine

Ciljna skupina: brezposelne osebe, stare od 15 do vključno 29 let, ki so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, se ne izobražujejo ali usposabljajo in imajo stalno prebivališče v kohezijski regiji vzhodna Slovenija

Upravičeni prijavitelji: delodajalci, pravne ali fizične osebe, ki so registrirani vsaj 12 mesecev

Trajanje zaposlitve: najmanj 15 mesecev neprekinjeno s trimesečnim poskusnim delom za polni delovni čas oz. sorazmerno manj v skladu z odločbo o invalidnosti

Razpoložljiva sredstva povabila: 20.725.956,00 EUR

Višina subvencije: 7.250,00 EUR/zaposleno osebo iz ciljne skupine

Število možnih vključitev brezposelnih oseb:

Delodajalec lahko odda ponudbo za omejeno število brezposelnih oseb iz ciljne skupine:

Povprečno število prijavljenih oseb delodajalca

Število subvencioniranih zaposlitev

1 – 2

največ 1

3 – 5

največ 2

6 ali več

največ 5

Rok prijave: do porabe sredstev oz. do 30.6.2016

Razpisovalec sredstev: Zavod RS za zaposlovanje

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v