Erasmus za mlade podjetnike (COS-EYE-2015-4-01)

Program Erasmus za mlade podjetnike je čezmejna shema mobilnosti, ki potencialnim in novim podjetnikom omogoča, da določen čas preživijo pod mentorstvom izkušenega podjetnika v drugi izmed sodelujočih držav. Cilj mobilnosti je podjetnikom pomagati pridobiti dodatne izkušnje, hkrati pa se učiti od in mrežiti z podjetniki iz ostalih držav.

Cilj razpisa je povečati in okrepiti obstoječo mrežo organizacij posrednic, ki delujejo kot lokalne kontaktne točke tako za nove podjetnike kot za izkušene podjetnike – gostitelje. Organizacije posrednice izvajajo program na lokalni ravni, pridobivajo podjetnike in jim tako pomagajo koristiti ugodnosti programa.

Specifični cilji:

 • novim podjetnikom (mala in srednje velika podjetja) zagotoviti usposabljanje na delovnem mestu v eni izmed sodelujočih držav z namenom pospeševanja nastanka uspešnih start-upov in razvoja njihovih poslovnih idej,
 • omogočiti izmenjavo izkušenj in informacij o ovirah in izzivih ustanovitve in razvoja podjetij med podjetniki,
 • mladim in ustanovljenim podjetjem omogočiti povečane možnosti dostopa na trg in prepoznavanje potencialnih partnerjev v ostalih državah EU in sodelujočih državah,
 • podpiranje mreženja podjetnikov iz različnih sodelujočih držav in sicer z ustvarjanjem znanja in izkušenj iz različnih sodelujočih držav,
 • Organizacije posrednice bodo za doseganja pričakovanih učinkov zagotavljale visoko kakovostne storitve. Pričakovani učinki so:
  • nadaljnji razvoj mreže novih podjetnikov, izkušenih podjetnikov-gostiteljev in organizacij posrednic,
  • okoli 650 novim podjetnikom omogočiti delo z izkušenim podjetnikom v drugi sodelujoči državi. 1300 podjetnikov bi moralo biti vključenih do začetka leta 2018.
  • ustvarjanje novih podjetij, skupnih podjetij in spin-off podjetij ter spodbujanje čezmejnega poslovnega sodelovanja
  • spodbujanje mednarodnih aktivnosti in inovacijskega potenciala izkušenih podjetnikov.

Pričakovani rezultati na nivoju programa: Program želi do januarja 2018 doseči naslednje: okoli 650 izmenjav, okoli 2000 novo registriranih podjetnikov, okoli 100 posrednih organizacij, ki bodo vključene v izvedbo programa, vključenih vsaj 25 držav,  več kot 90% stopnja uspešnost izmenjav.

Upravičeni prijavitelji/partnerji: pravne osebe, v celoti ali delno javni ali zasebni organi, katerih glavna dejavnost je podpora podjetništvu. Prijavitelji so lahko: javni organi, dejavni na področju gospodarstva, podjetništva, podpora podjetništvu in sorodnih področij; gospodarske zbornice, obrtno-podjetniške zbornice in podobni organi; organizacije za podporo podjetništvu, podjetniški inkubatorji, start-up centri, tehnološki parki itd., podjetniška združenja in omrežja za podporo podjetništvu, javne in zasebne organizacije, ki nudijo storitve za podporo podjetništvu, ustanove visokega šolstva kot so univerze ali ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Partnerstvo/konzorcij: konzorcij vsaj 5 neodvisnih pravnih oseb iz vsaj štirih različnih sodelujočih držav. Posamezni partner ne sme sodelovati v več kot eni prijavi. V tem primeru se vse prijave, v katerih sodeluje ta partner, smatrajo kot neupravičene.

Upravičene države: države članice EU in države, ki sodelujejo v programu COSME (države članice EGP, države pristopnice, države kandidatke in potencialne kandidatke EU,  države v okviru evropske sosedske politike)

Upravičeni stroški: neposredni stroški v direktni povezavi z izvedbo projekta kot so: stroški zaposlenih in osebja po pogodbah, stroški pridobivanja morebitne bančne garancije za namen pred-financiranja, stroški morebitne zunanje revizije v podporo zahtevkom za izplačilo, neodbitni DDV, stroški finančne podpore tretjim osebam (novi podjetniki), v kolikor so izpolnjeni pogoji iz sporazuma o donaciji, ter splošni stroški (pavšal v višini 7% skupnih direktnih stroškov projekta).

Stopnja sofinanciranja: največ 90% upravičenih stroškov projekta, od tega: največ 75% za stroške upravljanja projekta, do 100% za finančno pomoč tretjim osebam (novi podjetniki) in v okviru dovoljene meje, ki znaša 500.000 EUR ter najmanj 150.000 EUR za finančno pomoč novim podjetnikom na izmenjavi in največ 6.600 EUR za vsakega izkušenega podjetnika – gostitelja.

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 EUR

Višina vnaprejšnjega financiranja: 70% odobrene donacije v roku 30 dni po podpisu sporazuma

Trajanje projekta: 24 mesecev

Predviden pričetek izvedbe: februar 2016

Rok prijave: 3.6.2015

Razpisovalec sredstev: Evropska komisija/ Horizon 2020 /COSME 

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v