Ponovno je odprt razpis programa CONNECT za izmenjavo mladih podjetnikov med Evropo in Brazilijo

Program CONNECT spodbuja izmenjavo novih podjetnikov med Federativno republiko Brazilijo in Evropo. Program podpira obetavne mlade podjetnike ter mala in srednje velika podjetja pri njihovi rasti in razvoju konkurenčnosti na mednarodni ravni tako, da spodbuja izmenjavo izkušenj med Brazilijo in državami članicami CIP.

Kako?

Program bo izbral 50 visoko motiviranih novih podjetnikov, ki se bodo vključili v poslovno shemo mobilnosti. Mladi podjetniki bodo imeli enkratno priložnost sodelovanja in izmenjave izkušenj z izkušenim in uspešnim podjetnikom iz Brazilije. Izmenjava običajno traja 3 mesece, vendar najmanj en in največ šest mesecev. Bivanje delno financira Evropska komisija.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavijo se lahko osebe, ki so trdno odločene ustanoviti svoje podjetje na osnovi konkretnega projekta, ki je obrazložen v poslovnem načrtu in mladi podjetniki, ki že imajo svoje podjetje, vendar manj kot 3 leta.

Države članice CIP: EU države članice, države članice EFTA in EGP (Švica, Islandija, Lihtenštajn, Norveška), države pristopnice/kandidatke (Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Turčije, Albanija, Izrael in Srbija).

Rok za prijavo: 30.11.2014

Obdobje trajanja mobilnosti: februar – junij 2015

Razpisovalec: Evropska komisija / CONNECT

Več na povezavi: http://eubrazilconnect.com/

Objavljeno v