POSVET ŽENSKE IN (IT) PODJETNIŠTVO: SHRANIMO STEREOTIPE NA DISKETE!

MDDSZ_Zenske in IT_logo zgoraj

V nizu tematskih posvetov na lokalni ravni v okviru projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma (Program Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Rails Girls Celje soorganizirata posvet na temo ekonomske neodvisnosti žensk, zlasti ženskega podjetništva na področju informacijskih tehnologij.

Posvet bo v petek, 21. novembra 2014, med 14.30 in 17.00 v poslovnih prostorih stadiona Arena Petrol (dvorana Kluba Adventura, Opekarniška cesta 15/a, Celje)

Namen posveta je spregovoriti o pomenu ekonomske neodvisnosti žensk, o stereotipih, ki vplivajo na izbiro poklicne poti, o načinih za njihovo premagovanje ter o možnih ukrepih za usmerjanje deklet ter mladih žensk v podjetništvo na področju informacijskih tehnologij.

Posvet je namenjen mladim, podjetnicam, političnim odločevalkam in odločevalcem, zaposlenim v vzgoji, izobraževanju in znanosti, medijem ter vsem, ki jih tema zanima poklicno ali osebno.

MDDSZ_Zenske in IT_logo spodaj

Objavljeno v