Program Evropa za državljane: Sklop 2 – Ukrep mrež mest

Občine ali združenja, ki dolgoročno sodelujejo pri določeni skupni temi, morda želijo vzpostaviti mreže z namenom vzpostavitve bolj trajnostnega sodelovanja. Mrežno povezovanje občin v obravnavi vprašanj skupnega interesa je pomembno sredstvo izmenjave dobrih praks. Program podpira razvoj mrež, ki so pomembne za strukturirano, intenzivno in večstransko sodelovanje in tako prispevajo k čim večjemu učinku na ravni programa. Prednost imajo mreže z osredotočenostjo na vsakoletne prioritete programa.

Pričakovani rezultati mreže:

  • povezovanje vrste dejavnosti na eno ali več tem skupnega interesa, ki se bodo obravnavale v okviru ciljev ali letnih prioritet programa,
  • opredelitev ciljnih skupin, za katere so teme še posebno pomembne, in vključevanje članov skupnosti, dejavnih na obravnavanem področju,
  • osnova za pobude in delovanje med vključenimi mesti v prihodnosti v zvezi z obravnavanimi vprašanji ali drugimi vprašanji skupnega interesa.
Izbirni postopek  

Poleg splošnih meril o izpolnjevanju pogojev, meril za izključitev in izbirnih meril morajo biti za izpolnjena tudi naslednja posebna merila:

Posebna merila

Prijavitelji: mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže, druge ravni lokalnih/regionalnih organov, zveze/združenja lokalnih organov ali nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe

Partnerji: poleg organizacij pod prijavitelji so lahko tudi nepridobitne organizacije civilne družbe

Partnerstvo: občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od tega je vsaj ena država članica EU

Število udeležencev: vsaj 30 % povabljenih udeležencev (mednarodni udeleženci, ki jih pošlje/jo partner/ji)

Število dogodkov: vsaj štirje dogodki na projekt

Najvišja upravičena nepovratna sredstva: 150.000 EUR

Obdobje upravičenosti/trajanje projekta: projekt se mora začeti v zadevnem obdobju upravičenosti, ki je odvisen od roka, v katerem je oddana prijava

Trajanje projekta: največ 24 mesecev

ROK PRIJAVE (2014-2020) : 1.3. in 1.9. tekočega leta  

Objavljeno v