Evropska komisija je objavila število prispelih prijav na drugi rok 1. faze SME instrumenta

24.9.2014 je bil drugi rok za oddajo projektov na razpis 1. faze SME instrumenta. Na drugem roku je Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) prejela 1.944 prijavnic.

Od tega je največ prijavnic prispelo iz Italije (351), sledijo Španija (283), Velika Britanija (149), Nemčija (128), Francija (93) in Madžarska (91).

Glede na področja instrumenta, se največ projektov nanaša na odprte radikalne inovacije, kamor je prispelo 608 prijav, sledi področje nizkoogljičnih energetskih sistemov z 268 prijavami, področje nanotehnologije z 234 prijavami in eko-inovacije/surovine z 199 prijavami.

Rezultati ocenjevanja bodo predvidoma znani konec novembra 2014.

V primerjavi z prvim rokom 1. faze SME instrumenta je tokrat prispelo manj prijav. Izmed 2.666 prispelih prijavnic na prvi rok je bilo 155 (5,81%) pozitivno ocenjenih. Uspešni projekti bodo prejeli 50.000 EUR nepovratnih sredstev za namen financiranja študije izvedljivosti svojih idej.

Spoznanja prvega roka 1. faze SME instrumenta

SME instrument je povsem nov instrument financiranja malih in srednje velikih podjetij, ki je izredno selektiven – uspejo samo najboljši med najboljšimi. Na prvem roku prve faze je bilo v postopku ocenjevanja izbrano 155 visoko inovativnih podjetij, ki so prejela sredstva za pripravo študije izvedljivosti. Poleg tega je prispelo veliko projektov, ki ni doseglo zadostnega števila točk. V fazi ocenjevanja so ocenjevalci prišli do 6 spoznanj, ki so lahko v pomoč prijaviteljem v bodoče.

Večina neizbranih projektov:

  1. se preveč osredotoča na projekt in premalo na poslovne priložnosti;
  2. ni prepričljivo pri opisu podjetja (obrazložiti je potrebno zakaj bo uspelo ravno vaše podjetje in ne konkurenca);
  3. ima premalo informacij o konkurenčnih rešitvah;
  4. ima prenizko stopnjo inovacije oz. načrtuje razvoj produkta, ki že obstaja na trgu;
  5. predlaga samo idejo brez kakršnegakoli koncepta njene komercializacije;
  6. samo preizkušajo svojo srečoSME Instrument ni loterija!

 Z upoštevanjem teh šest spoznanj imajo prijavitelji večje možnosti za uspeh.

 Naslednji rok 1. faze je 17.12.2014.

 Vir: Evropska komisija/ EASME /SME instrument

Objavljeno v