Pilotni razpis »Hitra pot do inovacij« (Fast Track to Innovation ali FTI)

Pilotni razpis »Hitra pot do inovacij« je ukrep v okviru programa Horizon 2020, ki zagotavlja sofinanciranje poslovno usmerjenih projektov inovativnih podjetij in organizacij z namenom hitrejšega in lažjega prodora idej na trg. Ukrep je odprt za predloge iz kateregakoli področja tehnologije ali aplikacij.

Za razliko od SME instrumenta in programa Eurostars ukrep ni omejen samo na mala in srednje velika podjetja (MSP), kljub temu pa zahteva močno poslovno udeležbo. Cilj ukrepa je skrajšati čas od ideje pa do trga, spodbuditi sodelovanje tistih, ki se prvič prijavljajo na evropska sredstva za raziskave in povečano investiranje zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Kdo lahko sodeluje?

Prijavo lahko odda konzorcij, ki ga sestavlja od dva do pet pravnih oseb iz vsaj treh različnih držav članic EU ali pridruženih držav programa Horizon 2020. Sofinancirane bodo dejavnosti, ki so poslovno usmerjene, saj je namen, da obetavne inovacije/ideje  prejmejo še tisto zadnjo spodbudo pred vstopom na trg. Da se zagotovi hitra uveljavitev na trgu, je obvezno znatno sodelovanje industrije. Hitro pomeni znotraj obdobja treh let po začetku aktivnosti. Sodelovanje industrije pa zahteva:

 • vsaj 60% sredstev proračuna je namenjeno partnerjem, ki v konzorciju zastopajo industrijo ali
 • v konzorciju od treh do štirih partnerjev sta prisotna vsaj dva partnerja iz industrije oz. vsaj trije partnerji, ki zastopajo industrijo, v konzorciju petih partnerjev.
Vsebina projektov

Projekti se morajo nanašati na enega izmed področij v okviru specifičnega cilja »Vodilni položaj v prebojnih in industrijskih tehnologijah« in/ali specifičnih ciljev v okviru stebra »Družbeni izzivi«. Več ➩

Znesek in stopnja sofinanciranja

Ukrep se uvršča med aktivnosti na področju inovacij, za katere velja 70% sofinanciranje upravičenih stroškov projekta. Razen v primeru neprofitnih organizacij, za katere velja 100% stopnja sofinanciranja.

Maksimalni prispevek EU znaša 3 milijone EUR za projekt.

ROKI PRIJAV 

Razpis je odprt neprekinjeno v obdobju 2018 – 2020 in ima več presečnih  datumov na leto:

 • 21.02.2018
 • 31.05.2018
 • 23.10.2018
 • 21.02.2019
 • 23.05.2019
 • 22.10.2019
 • 19.02.2020
 • 09.06.2020
 • 27.10.2020

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v