Program ERASMUS +: razpisni roki 2018

Proračun programa se je povečal za 200 milijonov evrov kar pomeni 8% povečanje glede na leto 2017 in znaša 2,7 milijarde evrov. Glavne spremembe programa za leto 2018 so:

  • dodatne priložnosti za Erasmus+ študente v visokošolskem izobraževanju za opravljanje pripravništva namenjenega pridobivanju digitalnih znanj,
  • pobuda ErasmusPro v okviru projektov mobilnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbuja dolgoročno mobilnost,
  • v okviru strateških partnerstev je na voljo nova oblika partnerstva za izmenjave med šolami, ki šolam omogoča lažje sodelovanje v projektih,
  • ukrep koalicije sektorskih spretnosti je ponovno vključen v program,
  • pravila financiranja so za večino ukrepov izpopolnjena.

Kot v letih 2016 in 2017, program tudi letos namenja posebno pozornost projektom, ki podpirajo socialno vključenost (zlasti beguncev in migrantov), pa tudi preprečevanju radikalizacije.

 ROKI PRIJAV 2018  

KU Ukrep ROK
1 Mobilnost posameznikov na področju mladine

1.2.2018

26.4.2018

4.10.2018

Mobilnost posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja

1.2.2018

Mobilnost posameznikov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih

1.2.2018

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

15.2.2018

2 Strateška partnerstva na področju mladine

1.2.2018

26.4.2018

4.10.2018

Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja

21.3.2018

Koalicije znanja

28.2.2018

Koalicije sektorskih spretnosti

28.2.2018

Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja

8.2.2018

Krepitev zmogljivosti na področju mladine

8.3.2018

3 Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine

1.2.2018

26.4.2018

4.10.2018

JM Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti

22.2.2018

ŠP Partnerska sodelovanja

5.4.2018

Mala partnerska sodelovanja

5.4.2018

Neprofitne evropske športne prireditve

5.4.2018

Nacionalna agencija za Slovenijo: CMEPIUS, center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Nacionalna agencija za področje mladine: Zavod MOVIT

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, Bruselj

Za možnost prijave na razpise programa Erasmus+, kot prijavitelj ali partner v mednarodnem projektu, pokličite 03 620 97 08 ali pošljite e-sporočilo na marjeta@agencija-ave.si.

Objavljeno v