OOZ Celje- ustanovitev Sekcije žensk podjetnic in obrtnic

IMG_1339Skupščina OOZ Celje je 21.1.2014 sprejela sklep o ustanovitvi Sekcije podjetnic in obrtnic. Pobuda za nastanek sekcije je bila podana s  strani podjetnic, kar pomeni, da so same začutile potrebo po sodelovanju, mreženju in izmenjavi. Podjetnice želijo, da njihova znanja in izkušnje v večji meri doprinesejo k rasti in razvoju ekonomskega prostora in v nekem delu k revitalizaciji gospodarstva.  Čas ekonomske krize je priložnost za korenite družbene spremembe, za iskanje inovativnih in novih rešitev in za ustvarjanje pravične družbe. Enakost spolov je stvar tako gospodarskega razvoja kot tudi družbene blaginje. Raznolikost spolov izboljšuje procese odločanja, povečuje uspešnost podjetij, zmanjšuje tvegane in povečuje družbeno odgovorne odločitve, tako politične kot poslovne.

Cilji ustanovitve »Sekcije podjetnic in obrtnic« OOZ Celje so naslednji:

 • Povezovanje podjetnic in obrtnic v smislu izmenjave izkušenj, znanj, in dobrih praks.
  • Utrditev vloge žensk v poslovnem svetu s krepitvijo osebne moči, znanja za učinkovitejši zagon in razvoj lastnega podjetja ter s širjenjem poslovnih mrež.
  • Izobraževanje, usposabljanje, razvoj mrež in sodelovanje med članicami sekcije in navzven.
  • Spodbujanje  podjetniškega razmišljanja in podjetništva med mladimi ženskami kot način življenja.
  • Promocija podjetništva s poudarkom na razvoju ženskega podjetništva.
  • Vključevanje v nacionalne in mednarodne mreže ženskega podjetništva.
  • Sodelovanje s sorodnimi organizacijami: Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic pri Štajerski gospodarski zbornici Maribor, Ekonomski inštitut Maribor,…

Organizacija, izvajanje in evalviranje projektov.

Objavljeno v

Napišite komentar